Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Pressmeddelande: Linde energi och Korsnäs i stor miljösatsning

Samarbetet mellan energibolaget och skogsindustrikoncernen har hittills inneburit betydande vinster för miljön - nu tar Linde energi och Korsnäs ytterligare ett stort steg mot en långsiktig klimatriktig lösning.

En 46 meter hög ackumulatortank med en diameter på 14 meter byggs i Lindesberg. Här ska överskottsvärme från Korsnäs Frövi lagras och målet är att minska oljeanvändningen i Linde energis fjärrvärmesystem till ett minimum.

Läs mer här: