Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Förbättring av dammen i Oppboga

Linde energi kommer att utföra bland annat dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Oppboga Kraftverk. Arbetet påbörjas i slutet av vecka 22 och beräknas vara avslutat vecka 32.

För arbetet krävs att vattennivån i kanalen hålls låg. Kanalen kommer därför att hållas stängd under byggtiden. Ett mindre flöde kommer att tappas igenom.   

Projektet kommer att medföra en ökad trafik i området.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som arbetet kan orsaka. Vid frågor eller synpunkter kontakta Göran Karlsson på telefon 0581-810 54.