Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Bygglov är beviljat för ackumulatortanken

Nu är bygglovet för ackumulatortanken är beviljat. Byggstarten sker i juli, men vi kommer redan nu att inleda arbetet med de förberedelser som måste göras innan byggstarten.

Ackumulatortanken kommer att vara 46 meter hög med en diameter på 14 meter. I tanken kommer vi att lagra överskottsvärme från Korsnäs Frövi. Målet är att minska oljeanvändningen i vårt fjärrvärmesystem till ett minimum.

Ackumulatortanken beräknas vara färdig i början av 2011.

Klicka här för mer information