Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ackumulatortanken växer

Byggandet av vår ackumulatortank pågår nu för fullt. Arbetet beräknas vara klart i februari 2011.

Ackumulatortanken kommer att bli drygt 46 meter hög. Här ska överskottsvärme från Korsnäs Frövi lagras. Syftet är att minska oljeberoendet och få ned utsläppen av koldioxid till ett minimum.

Åk gärna förbi på Skrinnargatan i Lindesberg och ta en titt på bygget!