Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Arbetet med ackumulatortanken går enligt planerna

Arbetet med vår ackumulatortank fortskrider enligt planerna.

Ackumulatorn är nu vattenfylld och den godkändes vid provtryckningen och besiktningen som ägde rum den 7 januari. För närvarande pågår utvändig isolering och plåtbeklädnad.

Under februari kommer ackumulatorn att vara färdig och användas i driften av fjärrvärmesystemet. Utsmyckningen med löv kommer att slutföras under mars.

När ackumulatortanken är färdig får vi ett fjärrvärmesystem i världsklass ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi får bättre möjlighet att lagra överskottsvärme från Korsnäs Frövi, och på så sätt kan vi minska oljeanvändningen i fjärrvärmesystemet till ett minimum.

Ackumulatortanken är 46 meter hög och rymmer 5600 kubikmeter vatten.