Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi minskade utsläpp rejält

Linde energi har tagit ytterligare ett kliv för att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären. 2011 ökade andelen spillvärme i fjärrvärmesystemet från 75,5 procent till 86,3 procent. Oljeanvändningen är nu nere i rekordlåga 5,1 procent visar en miljöredovisning.

Läs mer i pressmeddelandet härPDF.