Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Tack till alla som deltog i årets kundundersökning


Tack till alla som tog sig tid att svara på frågorna i vår kundundersökning. Era synpunkter är mycket värdefulla för oss i vårt arbete att bli ännu bättre.