Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ny VD på Linde energi

Vår nuvarande VD Jens Isemo har begärt att få lämna Linde energi den 31 mars 2013.

Styrelsen har som efterträdare utsett Anders Anté. Anders arbetar för närvarande som VD på Johnson Control i Stockholm. Han tillträder som VD på Linde energi den 1 april 2013.

Jens kommer att tillträda tjänsten som VD på Karlskoga Energi & Miljö den 1 april 2013.

För ytterligare information kontakta:

Greger Nilsson
Styrelseordförande
Telefon: 070-2119686