Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Fortum vilseleder på jakt efter våra kunder

Flera av våra elnätkunder har mottagit ett brev från Fortum där de påstår att Fortum äger vårt elnät. Detta är inte sant. Vidare vill Fortum att elkonsumenten väljer dem som elleverantör.

Ni kan vara lugna. Vi äger elnätet och det tänker vi fortsätta med. Vi vill också behålla alla våra kunder.