Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vinnare av cykellysen

Vi fick in många svar på vår ordfläta som var med i senaste kundtidningen. Det rätta svaret var Ringhals.

Vi har dragit 10 stycken vinnare som får cykellysen:

Ingegärd Karlsson, Lindesberg
Bo Gustavsson, Örebro
Marianne Persson, Fellingsbro
Tommy Olsson, Lindesberg
Kent Pernros, Lindesberg
Kerstin Wirén, Lindesberg
Kerstin Löfroth, Lindesberg
Helén Örtlund, Lindesberg
Eva Ristiharju, Lindesberg
Sören Wester, Fellingsbro

Alla vinnare kommer att kontaktas.