Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi har köpt Närkes Kils Elektriska

Linde Energi är sedan 1 januari 2015 nätägare till elnätet i Närkes Kil med omnejd.

Samtidigt tog Scandem över balansansvaret för alla våra elleveranser.

Mer information finns i det här pressmeddelandet.PDF