Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Reviderade allmänna avtalsvillkor från och med 1 juli 2015

Svensk Energi och Konsumentverket har kommit överens om att revidera de allmänna avtalsvillkoren för elnät och elhandel. De nya villkoren gäller från och med 1 juli 2015.

Här kan du ladda ner de nya villkoren.