Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Inbjudan till samråd angående bland annat uttag av grundvatten från Lindesåsen

Linde energi planerar att ta ut grundvatten från Lindesåsen för utvinning av kyla och reservvatten till Lindesbergs lasarett, samt att släppa ut använt kylvatten och spolvatten från vattenreningsanläggningen till Bottenån. För att få utföra detta ska Linde energi söka tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet hos mark- och miljödomstolen.

I tillståndsprocessen är samråd är en viktig del i framtagandet av tillståndsansökan och syftar till att informera om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information. Samrådet sker genom ett möte den 3 november kl 18.00 på Skrinnargatan 6 i Lindesberg. Vi önskar att du anmäler om du kommer på kundtjanst@lindeenergi.se.

Här kan du ladda ner underlagsmaterialet.PDF

Du är välkomna att ställa frågor och lämna synpunkter. Maila kundtjanst@lindeenergi.se eller ring Elin Gustavsson, WSP Sverige AB, på telefon 010-7226910. Vi önskar dina synpunkter senast 25 november 2015.