Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elnätspriser 2016

Elnätspriserna i nätområde LDB kommer att höjas mellan 1,5 % och 2 % beroende på hur stor förbrukning du som kund har.

I nätområde NKL kommer det inte att ske någon höjning av elnätspriserna. Från och med 2016 kommer myndighetsavgifterna att bakas in i elnätspriset. Det gäller föjande avgifter: elsäkerhetsavgift 11,85 kr/år, nätövervakningsavgift 3,75 kr/år och elberedskapsavgift 56,25 kr/år. Förut har kunderna i NKL betalat dessa avgifter en gång per år.

Klicka här för att se prislistorna för 2016.