Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Avbrottet i Frövi

Driftavbrott inträffade 2017-12-20 Kl. 20:46 i sydvästra delen av Frövi. Reservkraft sattes in under natten på 3 berörda stationer.
Orsaken var kabelfel på 10 kV. Åtgärdat under dagen 2017-12-21.