Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Graddagar

Från och med 2010 sker redovisningen av graddagar enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.

 2017% *Normalår201620152014

Jan

595

95

628

742

545

644

Feb

529

93

569

526

479

454

Mars

474

90

528

455

456

424

April

405

113

360

363

316

303

Maj

192

98

197

166

262

177

Juni

87

97

90

65

114

21

Juli

39

111

35

25

66

0

Aug

79

123

64

77

42

6

Sept

178

98

182

111

162

124

Okt

334

98

341

356

332

287

Nov475

500

411

407

Dec601

496

472

582

Totalt

2912

 

4070

3882

3657

3429

 

* % av normalårets förbrukning samma månad. Procentvärdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar


Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till + 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.

För varje dag beräknas skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och + 17°C. Vår, sommar och höst har solinstrålningen särskilt stor betydelse, varför graddagar då endast beräknas då dygnets medeltemperatur underskrider följande värden.

april+ 12°C
maj-juli+ 10°C
augusti+ 11°C
september+ 12°C
oktober+ 13 °C