Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Graddagar

Från och med 2010 sker redovisningen av graddagar enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.

 2018% *Normalår201720162015

Jan

600

95,5

628

595

742

545

Feb

629

110,5

569

529

526

479

Mars

622

117,8

528

474

455

456

April

338

93,9

360

405

363

316

Maj

68

34,5

197

192

166

262

Juni

56

62,2

90

87

65

114

Juli

2

5,7

35

39

25

66

Aug

67

104,7

64

79

77

42

Sept

156

85,7

182

178

111

162

Okt

324

95,0

341

334

356

332

Nov475

477

500

411

Dec601

544

496

472

Totalt

2862

95,6

4070

3933

3882

3657

 

* % av normalårets förbrukning samma månad. Procentvärdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar


Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till + 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.