Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Graddagar

Från och med 2010 sker redovisningen av graddagar enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.

 2018% *Normalår201720162015

Jan

600

95,5

628

595

742

545

Feb569

529

526

479

Mars528

474

455

456

April360

405

363

316

Maj197

192

166

262

Juni90

87

65

114

Juli35

39

25

66

Aug64

79

77

42

Sept182

178

111

162

Okt341

334

356

332

Nov475

477

500

411

Dec601

544

496

472

Totalt

600

 

4070

3933

3882

3657

 

* % av normalårets förbrukning samma månad. Procentvärdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar


Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till + 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.