Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Graddagar

Från och med 2010 sker redovisningen av graddagar enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.

 2019% *Normalår201820172016

Jan

665

105,9

628

600

595

742

Feb

467

82,1

569

629

529

526

Mars528

622

474

455

April360

338

405

363

Maj197

68

192

166

Juni90

56

87

65

Juli35

2

39

25

Aug64

67

79

77

Sept182

156

178

111

Okt341

324

334

356

Nov475

440

477

500

Dec601

576

544

496

Totalt

1132

105,9

4070

3878

3922

3882

 

* % av normalårets förbrukning samma månad. Procentvärdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar


Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till + 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.