Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Jämförpriser

Jämförpriser 2016 – Lindesberg och Frövi

Samtliga priser anges i kronor per år.

Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del

15 000

14 814

5 926

8 888

20 000

17 776

5 926

11 850

30 000

23 701

5 926

17 775

40 000

29 626

5 926

23 700

 

Flerbostadshus
Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del

80

68 012

19 312

48 700

193

157 153

39 664

117 489

500

396 278

91 903

304 375

1000

786 164

177 414

608 750

 

Lokaler
Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året fast del Varav under året rörlig del

80

72 250

23 550

48 700

193

167 377

49 899

117 489

500

421 428

117 053

304 375

1000

836 465

227 715

608 750

 

Samfälligheter
Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del

80

72 250

23 550

48 700

193

167 377

49 889

117 489

500

421 428

117 053

304 375

1000

836 465

227 715

608 750