Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Allmänna avtalsvillkor för elhandel, elnät och fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren är framtagna enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi.

Utöver de Allmänna avtalsvillkoren som gäller övergripande inom branschen, har Linde energi även tagit fram egna avtalsvillkor för elhandel.

Ladda ner villkoren här:

Konsumenter:

NÄT 2012 K rev - gäller elnätPDF
EL 2012 K rev - gäller elhandelPDF
Särskilda avtalsvillkorPDF
Linde energis elhandelsvillkorPDF

Näringsidkare:


NÄT 2012 N rev - gäller elnätPDF
EL 2012 N rev - gäller elhandelPDF
Särskilda avtalsvillkorPDF
Linde energis elhandelsvillkorPDF

Fjärrvärme

Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket har förhandlat fram följande avtalsvillkor som gäller vid leveranser av fjärrvärme.

Ladda ner villkoren här:

Allmänna avtalsvillkor - KonsumenterPDF
Allmänna avtalsvillkor – NäringsidkarePDF
  
Om du vill att vi ska skicka villkoren hem till dig kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0581-887 01 eller e-posta kundtjanst@lindeenergi.se