Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Utebliven betalning

Det kan ju hända oss alla att en faktura kommer bort eller att man av annan anledning glömmer eller blir försenad med att betala. I de allra flesta fall händer då följande:

Påminnelse


Vi skickar en första påminnelse om fakturabeloppet inte finns på vårt konto på förfallodagen. Påminnelseavgiften är på 60 kronor och kommer på din nästa faktura. Vid all betalning som är försenad tillkommer utöver påminnelseavgiften en dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Betalar du inte trots påminnelse skickar vi i samarbete med Svea Inkasso en andra påminnelse i form av ett kravbrev. Ett kravbrev kostar 180 kronor extra.

Avstängning

I de undantagsfall där betalning inte sker trots påminnelse och krav kan det gå så långt att vi stänger av din el. Vid avstängning tillkommer en påkopplingsavgift med 1500 kr för att elleveranserna ska öppnas igen.