Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Anvisat avtal

Som nyinflyttad i någon av de orter där vi är anvisat elhandelsföretag får du automatiskt anvisat avtal med anvisat pris om du inte tecknat något elavtal.

Anvisat avtal är ett tillfälligt avtal, därför rekommenderar vi att du tecknar något av våra andra elhandelsavtal istället. Anvisningsavtalet följer marknadsutvecklingen i stort och ändras av oss vid behov med minst 60 dagars varsel.

Anvisat pris samt jämförpriser fr o m 2018-01-01 (öre/kWh)
Anvisat prisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

61,00

15,25

76,25

76,48

76,34

76,27


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor Läs mer

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB