Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Anvisat avtal

Anvisat avtal är ett tillfälligt avtal, som du som nyinflyttad får om du inte har tecknat något elavtal.  Alla kunder med anvisat avtal blir erbjudna att teckna något av våra andra elavtal istället. Anvisningsavtalet följer marknadsutvecklingen i stort och ändras av oss vid behov med minst 60 dagars varsel.

Anvisat pris samt jämförpriser fr o m 2019-01-01 (öre/kWh)
Anvisat prisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

67,00

16,75

83,75

106,25

92,75

86,00


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor Läs mer

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB