Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Sverige är indelat i fyra elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige in i fyra elområden.

Bakgrunden till detta var ett beslut i EU-kommissionen och anledningen är att Svenska Kraftnät måste förändra hanteringen av överföringsbegränsningarna i elnäten.

Uppdelningen på fyra elomården innebär att svenska elhandelskunder har olika elhandelspriser beroende på var i landet de bor.  Tanken är att elpriset på ett tydligare sätt ska styras av tillgång och efterfrågan. Det är ett första steg mot en större gemensam elmarknad inom EU.

Hur påverkas du?

Elpriset kan variera beroende på var i Sverige du använder elen.

Vad blir priset?

I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför är elhandelspriset sannolikt bli dyrare för de som bor eller har sitt företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed är elhandelspriset sannolikt lägre än i övriga Sverige.

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB