Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde Fast 1 månad

Linde Fast 1 månad har du som inte aktivt har tecknat något elavtal. Avtalet löper på automatiskt med ytterligare en månad i taget tills du väljer att teckna något annat elavtal.

Detta avtal bör ses som en kortsiktig lösning för ditt elpris. Elpriset följer marknadsutvecklingen i stort och ändras av oss vid behov med minst 60 dagars varsel.  Vi rekommenderar att du byter till någon av våra andra avtalsformer istället.

Dessa elpriser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser elområde 4 kontakta vår kundtjänst. Läs mer om elområden här.

Elpris samt jämförpriser fr o m 2018-01-01 (öre/kWh)
ElprisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

59,00

14,75

73,75

73,98

73,84

73,77

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor Läs mer.

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB