Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elavtalet Linde Fast innebär att priset är bundet under hela avtalsperioden. Oavsett om priserna går upp eller ner på elmarknaden har du samma pris. Det kan vara en trygghet att i förväg veta vad elpriset blir för en tid framöver.

Dessa elpriser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser elområde 4 kontakta vår kundtjänst. Läs mer om elområden här.

Priserna uppdaterades 2019-03-20

Linde Fast samt jämförpriser, start 2019-04-01 (öre/kWh)
PeriodElprisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

1 år

57,50

14,38

71,88

94,38

80,88

74,13

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Elavtal med fast pris samt jämförpriser, start 2019-05-01 (öre/kWh)
PeriodElprisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

1 år

57,10

14,28

71,38

93,88

80,38

73,63

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB