Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elavtalet Linde Rörligt ger variation. Det är ett elavtal för dig som är aktiv och följer elpriserna. Priset ändras varje månad och vad priset blir varje månad vet ingen förrän månaden är slut. Det finns möjligheter att priset går ner, men även risk för pristoppar. Det kan löna sig i längden med rörligt pris, men eftersom priset svänger kommer dina fakturor att variera. Avtalet rullar på tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Se prishistorik här.

Dessa priser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser i elområde 4 kontakta vår kundtjänst. Läs mer om elområden här.

Linde Rörligt samt jämförpriser i februari 2019 (öre/kWh)
Elpris PåslagMomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

55,28

2,90

14,55

72,73

95,23

81,73

74,98

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer

Elavtal företagskunder. Läs mer

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB