Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ändring i installation

Om du behöver göra ändringar i din befintliga elinstallation kontaktar du en behörig elinstallatör.

Exempel på ändringar i din befintliga elinstallation är:

  • förändring av säkringsstorlek
  • flytt av ledning eller mätare
  • påkoppling av ström som varit avständ en längre tid
  • uppsägning av nätavtal

Ta kontakt med elinstallatören i god till innan du vill ha arbetet utfört. Elinstallatören skickar in en anmälan till Linde energi när ändringen är gjord.