Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Nyanslutning

När du ska ansluta en fastighet till elnätet är det en del saker du bör tänka på.

För att få anslutning

  • Kunden skickar in en offertförfrågan till Linde energi. Använd blanketten nedan.
  • Linde energi skickar en offert på anslutningen till kunden samt upplyser kunden om att anlita en elinstallatör.
  • Kunden accepterar offerten och sänder tillbaka den till Linde energi.
  • Kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en Föranmälan till Linde energi.
  • Linde energi har satt sig in i ärendet och skickar ett medgivande till elinstallatören samt en kopia till kunden.
  • Arbetet påbörjas.
  • När arbetet är utfört och anläggningen är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in en Färdiganmälan till Linde energi.

Här kan du ladda ner aktuella priser.PDF

Mer information finns i den här foldern.PDF

Blanketter
Offertförfrågan av ny elanslutningPDF