Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Tillfällig anslutning

Om du ska bygga ett nytt hus eller behöver el till en tillfällig anläggning kan du få en tillfällig anslutning.

För att få en tillfällig anslutning

Kontakta en elinstallatör som i sin tur skickar in en anmälan om tillfällig anslutning till Linde energi.

Elinstallatören monterar ett godkänt byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen. Därefter utför Linde energi anslutningen till elnätet samt monterar en elmätare.

Blankett
Beställning av tillfällig anslutning/tillfällig kraftPDF