Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Bevakning vid trädfällning

Om du ska fälla ett träd som står nära en elledning hjälper vi dig gärna med bevakning. Tjänsten är kostnadsfri.

Vår personal står till tjänst och ser till att fällningen inte orsakar skador på elledningarna. För beställning ring vår kundtjänst på 0581-887 01.

Om du avverkar själv

Om du avverkar själv, lämna inte träd närmast ledningen. De har stått skyddade i grupper och blåser ensamma lätt omkull. Se till att få rotfasta träd i närheten av ledningen. Släpp inte upp långa spiror som belastade av snö bockar sig mot ledningen.

OBS! Om trädet redan fallit över ledningen - gå inte nära! Ring oss omedelbart.