Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Gräva nära ledning

Du kan beställa kabelutsättning för el och värme. Vi visar våra ledningar kostnadsfritt.

Ring till vår kundtjänst på 0581-887 01 eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Innan du gräver

Kontakta alltid oss på Linde energi innan du börjar gräva. Vi informerar dig gärna om var våra el- och fjärrvärmeledningar är placerade och talar om var du kan gräva. Tjänsten är kostnadsfri. Allt för att du inte ska riskera att skada någon ledning.

Du som ska gräva har ett ansvar för att inte orsaka skador på våra el- och fjärrvärmeledningar. Följer du våra anvisningar, slipper du ersätta de skador som lätt kan hända.

Om du gräver av en kabel eller fjärrvärmeledning, rör den inte! Kontakta oss omedelbart.