Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Övervakningsplan

Enligt ellagen ska alla elnätsföretag upprätta en övervakningsplan över hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs.

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa den fria konkurrensen på elmarknaden.

En årlig rapport om de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen ska skickas in till Energimarknadsinspektionen samt offentliggöras.

Övervakningsplan 2018PDF