Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Priser - elnät

För att se vilket elnätpris som gäller för dig, måste du ta reda på vilken nättariff och säkringsstorlek du har. Uppgifterna finns på din faktura.

Elnätspriser nätområde LDB 2017

Prislista - Konsumenter LDB PDF

Prislista - Näringsidkare LDBPDF

Elnätspriser i nätområde NKL 2017

Prislista - Konsumenter NKLPDF

Prislista - Näringsidkare NKLPDF

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkoren för elnät.