Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Fjärrvärmelagen stärker kundens ställning

Sedan den 1 juli 2008 gäller en ny fjärrvärmelag som omfattar alla leveranser av fjärrvärme i Sverige. Syftet med lagen är att stärka kundens ställning och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten.  

Lagen har dessa huvudområden:

  • Prisinformation
  • Avtal och förhandling
  • Medling om avtalsvillkor
  • Avstängning av fjärrvärme
  • Skadeersättning vid avbrott
  • Förhandlingar om tillträde till rörledningar
  • Kommunala fjärrvärmeföretag
  • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet
  • Fjärrvärmenämnd

Lagen innebär att skriftliga avtal ska finnas mellan fjärrvärmeföretaget och kunden. Även vilka uppgifter som måste finnas med i avtalet är reglerat av lagen.

Det ställs ökade krav på information till kunderna, till exempel information om förhandlingsrätten och personlig avisering vid förändringar i villkoren. Kunden måste informeras skriftligen om villkorsändringar, till exempel ihop med fakturan. Avisering av förändrat pris eller annat villkor ska göras minst 60 dagar i förväg. Kunden kan begära förhandling inom tre veckor efter aviseringen. Förhandlingsrätten kan åberopas till exempel om kunden upplever att ändringarna i villkoren specifikt är till kundens nackdel.

Om man inte kommer överens i förhandlingen kan medling begäras inom tre veckor efter avslutad förhandling. Fjärrvärmenämndens ordförande beslutar vilka ärenden som tas upp i medling. Fjärrvärmenämnden ligger under Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden har inte sanktionsrätt, utan den kommer enbart att fungera som ett medlande/rådgivande organ mellan fjärrvärmeföretag och kund.

Villkoren för avbrott och krav på ersättning vid avbrott finns med i lagen. Fjärrvärmeföretagen måste skyndsamt informera om avbrott eller andra driftsstörningar och snabbt få dem avhjälpta.

Mer information om lagen finns på Energimarknadsinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen i sin helhet (fjärrvärmelag 2008:263). Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster