Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Jämförpriser Frövi
och Lindesberg

Jämförpriser 2016 – Lindesberg och Frövi

Samtliga priser anges i kronor per år.

Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del

15 000

14 814

5 926

8 888

20 000

17 776

5 926

11 850

30 000

23 701

5 926

17 775

40 000

29 626

5 926

23 700