Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Jämförpriser Frövi
och Lindesberg

Jämförpriser 2018 – Lindesberg och Frövi

Samtliga priser anges i kronor per år.

Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del

15 000

14 814

5 926

9 120

20 000

17 776

5 926

12 160

30 000

23 701

5 926

18 240

40 000

29 626

5 926

24 320