Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi stolta vinnare av Örebroregionens energipris "Årets föredöme"

Linde energi vann Örebroregionens energipris ”Årets föredöme”. Priset delades ut på Handelskammarens frukostmöte i Örebro imorse.

Motiveringen löd: ”För att på ett påtagligt sätt ha bidragit till minskad olje- och energianvändning och minskad klimatpåverkan. Detta genom ett brett arbete med nya lösningar för industrin. Ökat utnyttjandet av spillvärme och ökad användning av förnybar energi. Allt med ett affärsmässigt tänkande”.

Priset delas årligen ut till ett företag, kommun eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användningen av förnybar energi. Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.