Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elnätet inspekteras med helikopter

Under vecka 15 besiktar vi våra elledningar. Vi kommer att flyga med helikoter över stora delar av Lindesbergs kommun, samt Närkes Kil med omnejd.

Vi ber om överseende med de eventuella störningar som inspektionen kan orsaka då flygningen kommer att vara på relativt låg höjd.

Mer information lämnas av Göran Blom på tel. 0581-88743.