Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Numera finns vi på Föranmälan.nu

Vi arbetar numera med det webbaserade  programverktyget Föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör slipper du att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webb-verktyget vi nyttjar. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.