Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Information om strömavbrott den 3 juni 2016

Fredagen den 3 juni uppstod ett strömavbrott på Frösvidalslinjen i Närkes Kil elnät och 240 stycken kunder blev strömlösa. Avbrottet pågick mellan klockan 15.16 -22.06. Orsaken var att ett mycket kraftigt åskväder som passerade över området och åskan slog ner i en stolpe.

Tre stolpar slogs omkull av blixten. Stolparna restes provisoriskt och vid inkopplingen av den lagade linjen visade det sig att åskan även hade slagit sönder två isolatorer längre bort på ledningen, vilket orsakade att linjen blev strömlös igen. Felet åtgärdades och vi försökte åter igen att driftsätta ledningen vilket misslyckades då även en gren låg över ledningen i samma område vilken orsakade en kortslutning.

Tre fel på en kortare ledningssträcka orsakade störningen. Beredskapspersonalen jobbade mycket intensivt och Linde Energi tog även in extra personal för att åtgärda felen så fort som möjlig. Detta fel var extremt komplicerat och det är mycket ovanligt att flera fel uppstår samtidigt.

Under detta kraftiga åskväder hade Larmcentralen vid denna tidpunkt många felanmälningar på felanmälningsnumret 019 -611 85 95. Det innebar en väntetid på cirka 15 minuter för att komma fram. Larmcentralen har idag en rutin med ett samtal i kö, därefter är linjen upptagen och man får åter ringa upp.

Någon rutin att informera via radio eller internet när störningar av detta slag inträffar finns idag inte på Linde Energi. Vi kommer att se över rutinerna för att informera allmänheten och tillsammans med Larmcentralen se till att bättre information fås då man försöker nå Larmcentralen vid störningar.

Ombyggnad pågår intensivt med att bygga om de äldre och sårbara sträckningarna i Närkes Kils elnät till driftsäkrare anläggningar.