Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Energisamarbete med Global Castings leder till utbyggnad av fjärrvärme i Guldsmedshyttan och Storå

Linde energi och Global Castings i Guldsmedshyttan har avtalat om att inleda ett energisamarbete med stora miljöfördelar.

Linde energi kommer att tillvarata spillvärme som produceras i Global Castings tillverkningsprocess, uppföra en pelletspanna samt ackumulatortank och leverera värme till hela industriområdet.

Som en följd av energisamarbetet kommer Linde energi att etablera och bygga ut fjärrvärme i Guldsmedshyttan och Storå och bland annat försörja LIBO:s fastigheter med fjärrvärme baserad på spillvärme och pellets.

Tack vare den stora miljönyttan har projektet belönast med investeringsbidrag på drygt 1,8 miljoner kronor från Naturvårdsveket via Klimatklivet.

Mer information finns i pressmeddelandet.PDF

Här tas ett symboliskt första spadtag för det gemensamma energisamarbetet. Med på bilden är Hans Sigge från Global Castings, samt Jens Isemo och Håkan Ohlsson från Linde energi.