Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Idag inviger vi vår uppvärmda parkbänk vid Resecentrum i Lindesberg

Idag inviger vi vår fjärrvärmeuppvärmda parkbänk vid Resecentrum i Lindesberg. Det hela sker i samband med Lindesbergs kommuns invigning av det nya renoverade Resecentrum under temat "Varmt välkommen till Lindesberg".

Linde energi har lagt ner ledningar för markvärme på området runt resecentrum. Det är ytterligare ett sätt att nyttiggöra den spillvärme som utvinns från Billerud Korsnäs i Frövi. Det markvärmda området kommer att vara snö- och isfritt året runt.

Fjärrvärmebänken blir även den uppvärmde med spillvärme och välkomnar Lindesbergsborna och besökande med en varm och skön sittplats året runt.

PressmeddelandePDF