Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Följ oss gärna på Facebook

Numera har Linde energi en Facebook sida. Följ oss gärna där för att ta del av nyheter och information om vår verksamhet.