Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi går med i Power Circle

Linde energi är numera ett partnerföretag till Power Circle.

Power Circle är elkraftsbranchens intresseorganisation och verkar för en hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns bland annat energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer.

Mer information finns i det här pressmeddelandet.PDF