Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elskatten höjs 1 juli 2017

Riksdagen har som en del i Energiöverkommelsen beslutat att höja elskatten den 1 juli 2017 med 3 öre/kWh (inkl moms 3,7 öre/kWh). Den nya elskatten är från och med 1 juli 2017 32,50 öre/kWh (inkl moms 40,63 öre/kWh). Höjningen syns på den faktura som du får i augusti.