Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vi har förbättrat elnätets jordningssystem

Under hösten har vi gjort en stor arbetsinsats för att förbättra elnätets jordningssystem. Svenska Kraftnät är på gång att driftsätta en stamnätsledning som passerar genom vårt nätområde. Eftersom stamnätsledningen och vårt lokalnät är placerade i närheten av varandra ställs det väldigt höga krav på säkerheten. De åtgärder vi genomfört minskar risken för fel på lokalnätet om stamledning skulle drabbas av ett åsknedslag eller jordfel.