Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Fjärrvärmeanläggningen i Guldsmedshyttan är invigd

Igår invigde Maria Larsson, landshövding i Örebro län, vår fjärrvärmeanläggning i Guldsmedshyttan. I anläggningen tar vi tillvara spillvärme från Global Castings och omvandlar den till fjärrvärme. Vi har dessutom en pelletspanna som används som ett komplement till spillvärmen, samt en 19 meter hög ackumulatortank där vi lagrar värme.

Fjärrvärmen används till att värma upp Global Castings lokaler samt fastigheter i Guldsmedshyttan. Under nästa år kommer fjärrvärmenätet att byggas ut till Storå.

Samarbetet med Global Castings innebär en minskning av utsläppt koldioxid med cirka 1000 ton per år. Naturvårdsverket har, via Klimatklivet, bidragit med 1,8 miljoner kronor då man bedömt klimatnyttan som mycket stor.

Maria Larsson, landshövding i Örebro län, inviger fjärrvärmeanläggningen i Guldsmedshyttan.

Maria Larsson, landshövding i Örebro län, inviger fjärrvärmeanläggningen i Guldsmedshyttan.