Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elnätspriser 2018

Vi justerar våra elnätspriser från och med den 1 januari 2018. För en villakund innebär det en ökning med ca 3%.

Klicka här för att se prislistorna för 2018.