Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Nytt forskningssamarbete ska undersöka hur vi handlar med el i framtiden

Forskare från Örebro universitet och fyra energiföretag i regionen samverkar genom ett treårigt forskningsprojekt för att möta framtidens kundbehov.

Hur ska den etablerade energibranschen ändra sina affärsmodeller för att möta framtidens förutsättningar? Den frågan har forskare vid Handelshögskolan på Örebro universitet och fyra energibolag i regionen gått samman för att undersöka. Företagen, som bidrar med kompetens i form av en extern expertgrupp, är Linde Energi AB, Jämtkraft AB, Karlskoga Energi och Miljö AB och KumBro Utveckling AB.

- Ett regionalt samarbete stärker vår konkurrenskraft och rustar oss för att bättre bemöta våra kunders framtida behov på elmarknaden, säger Jens Isemo, vd på Linde Energi AB.

Syftet med forskningsprojektet är att även att hitta nya lösningar och koncept som företagen kan lansera själva eller tillsammans. Ytterligare en positiv effekt av projektet är att företagen skapar sin egen utveckling, med hjälp av samarbetet med Örebro universitet. Lärosätets forskare kommer bland annat göra jämförande studier med andra branscher och hur energiföretagen arbetar.

Örebro universitet har ansökt och fått finansiering av projektet från KK-stiftelsen. KK-stiftelsens uppdrag är att stärka konkurrenskraften i Sverige, genom bland annat stöd till forskning i samverkan mellan lärosäten och företag.