Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vill du ha avisering innan helikopterbesiktning?

Vill du ha full koll på när vi helikopterflyger över din mark vid besiktning av elnätet? Kontakta oss på tfn 0581-88701 och tala om att du vill ha helikopteravisering. Det är ett smart sätt att skydda känsliga djur som hästar.

Helikopterbesiktningen gör vi årligen för att förebygga eventuella störningar, vilket ger oss en ökad driftsäkerhet i elnätet.

Årets besiktning kommer att ske med start tidigast vecka 11.