Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Klass 1 varning gällande höga flöden

SMHI har utfärdat en klass 1 varning gällande höga flöden i de övre delarna av Arbogaån ner till Frövi. Flödena är höga och väntas kulminera i slutet av veckan.

Definitionen för klass 1 varning höga flöden är enligt SMHI:s hemsida: Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Det kan medföra mindre övervämningsproblem.

Dalkarlshyttans Kraftstation den 23 april 2018.