Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Mina Sidor har fått nytt utseende och nya funktioner

Våra Mina Sidor har fått ett helt nytt utseende och flera nya roliga funktioner.

En efterfrågad förändring är att du numera kan logga in med Bankid.

En annan nyhet är att du kan klicka dig ner till din förbrukning per timme. På startsidan klickar du på stapeln för den månad du är intresserad av. Nu visas den månadens förbrukningar dag för dag. Klicka vidare på den dagen du vill titta på. Nu ser du förbrukningen per timme. Dygns- och timvärdena visas bara om du har en elmätare som kan registrera dessa värden.

Vi hoppas att du ska uppskatta förändringen och förbättringarna som vi har gjort.