Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Torkan har höjt elpriset

Elpriset har skenat den senaste tiden. En av orsakerna är den extremt varma och torra sommaren som gjort att vattenmagasinen sinat. Efter den snörika vintern fylldes vattenmagasinen på, men de tömdes snabbt under sommaren och nu är vattennivåerna extremt låga.

En annan orsak till de höjda elpriserna är kraftigt stigande priser på utsläppsrätter och kol. Dessutom står mycket av kärnkraften stilla för översyn. Under september väntar ovanligt många revisioner av kärnkraftverken, som då kommer hålla stängt, enligt Sweco.

Om det blir en torr höst och väldigt kall vinter kommer elproduktionen i Sverige inte räcka till och Sverige tvingas importera el från bland annat Tyskland, Holland och Polen. Den elen kostar mer och priserna höjs. Elpriset sätts alltid av den nordiska elbörsen, Nord Pool.

Men vad ska man då välja för elavtal? Vad är rådet till den som ska teckna avtal?

- Just nu är vårt avtal Linde Smart väldigt populärt, säger Richard Järlstam, försäljningschef. Om du har avtalet Linde Smart hjälper våra experter dig att få lägsta möjliga elpris. De följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och köper in el när priset är som bäst. Det kallas för aktiv förvaltning, fortsätter Richard. Vi har även vanligt rörligt pris för de kunder som föredrar det. 

- Vi köper bara in 100% förnybar el, oavsett vilken avtalsform du väljer, avslutar Richard. 

Vedevågs Kraftstation

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB